Septynių trolių kalno papėdėje skrajoja du aitvarai, du mylimieji, du mano draugai. Juoko ir nuotykių skalsos pripilti mano aruodai tik susitikus, neištarus dar nė žodžio. Taip paskęstu vandenyno romumo sklidinose jų akyse neilgam. Spengiančioje kalnų tyloje ugninės aitvarų uodegos be paliovos ima pyškinti kadrus ir pats nebesuvokiu įvykusio virsmo. Pasiutusiai greitai Juliaus ir Indrės ramybė išgaruoja įkaitusių uolienų atodangose palikdama Eikelandsosen gyventojams lietuviško juoko šūksnius. Ir to pakako, kad vietiniai susiburtų pažiūrėt, koks čia „fotografas iš Lietuvos“ drumsčia kasdienybę. Drastiškai pasakysiu: „Prisijaukinom Juos! Ne. Ne juoku, o meile…“